June 10, 2019

עדכון – צומת המשודרג ברחובות

אתמול הייתי ברחובות בצומת המשודרג, והפקק נמחק!!!!
מצומת עמוס פקקים הפך בן לילה לצומת זורם ללא בעיות מיוחדות.
לשם השוואה, התוכנית הקיימת הקצתה 17 שניות לפניה שמאלה לתוך העיר, והאלגוריתם שלמד את העומסים הקצה עד 37 שניות. כלומר 20 שניות נוספות במשך שעות העומס. זה שינוי קיצוני, וזה אפשרי רק לאלגוריתם שמגיב בזמן אמת לעומסי התנועה.
עידכונים בהמשך…
מדובר בצומת שדרות בגין עם גורודסקי ברחובות.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email