February 27, 2020

הפעלת האלגוריתם בצומת הטייסים

חברים,
זו הודעה בתפוצה.
היום ב 22:00 בתקווה יופעל האלגוריתם GoGreen בצומת הטייסים.
ההפעלה בליווי ניידות משטרה לפי היתר של משרד התחבורה.
ההפעלה במסגרת הניסוי שעושים בנת״י לרמזורים חכמים.
הניסוי הזה כולל חברה חיצונית שמודדת לפני ואחרי ההפעלה.
החברה מדדה את העומסים לפני שבועיים. היום האלגוריתם יופעל עד יום שלישי בבוקר, שאז חברת המדידות תתחיל מדידה במשך שבוע.
בתום ניתוח התוצאות, יחליטו בנת״י איך להמשיך והאם להתקין בעוד צמתים.
הניסוי והתוצאות שלו מאד חשובים לקידום האלגוריתם, מקווה מאוד ובטוח שיצליח.

ניתן לראות את הצומת במצלמות דרך ע״י הלינק הבא. יש לחפש ״טייסים״.
שיהיה בהצלחה!

https://www.iroads.co.il/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA/

הללויה – עובד!!!
מעכשיו, מחשב עם אלגוריתם כותב את תוכנית הזמנים במקום בן אנוש!!!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email